REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

До
БИК “Капиталов пазар” ЕООД
гр. София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1,
тел. 980 10 90, 981 45 67 (факс)

Заявка за участие в REFA курс на тема:
"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"

С тази заявка потвърждавате интереса си към участие в следващия курс за фирмено управление
Фирма:
Булстат:
ИН по ДДС:
Град/адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
С настоящата заявка потвърждаваме участието в курса на:
Име, презиме и фамилия:
Име на латиница:
Моля изпишете името и месторождението на участника
идентично с начина на изписване в неговия международен паспорт
Длъжност:
Длъжност на латиница:
Дата на раждане:
Месторождение:
Месторождение на латиница:
Бележки:
* Запознат съм с общите условия за достъп до услугите, предлагани от БИК Капиталов пазар ЕООД по организиране и провеждане на основни квалификационни РЕФА-курсове и провеждането на изпити за придобиване на РЕФА-сертификат в България
За защита от спам моля отговорете на следния въпрос:*
Въведете с цифри текущата година:
 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни