REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Реинженеринг на работните места

Основната цел е фиксирането и реорганизацията на работните места с цел подобряване на използването на производствените средства и повишаване на готовността за доставки на материали и предаване на готова продукция. Основните мерки, които прилага екипът в тази насока са:

Подробна информация за РЕФА-услугите, предлагани от екипа на
БИК " Капиталов пазар" ЕООД можете да получите на адрес:
София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 02/ 980 10 90, 981 45 67 (факс)
Е-mail: bic@bia-bg.com

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни