РЕФА Управление и оптимизация на производствените процеси
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Нормиране на работното време

Нормирането на работното време се свежда до определяне на зададени времена за изработка на продукт въз основа на направените изследвания на производителността и анализа на резултатите от тях. Нормирането не работното време е с цел създаване на възможност за мениджърите на фирмата за планиране на производствената дейност във фирмата, определяне на производителността на персонала във всеки един момент и възможност за определяне на размера на възнаграждението му според постигнатото ниво на ефективност в рамките на зададените норми. Работата на консултантите в тази насока би могла да се състой от следните дейности:

Подробна информация за РЕФА-услугите, предлагани от екипа на
БИК " Капиталов пазар" ЕООД можете да получите на адрес:
София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 02/ 980 10 90, 981 45 67 (факс)
Е-mail: bic@bia-bg.com

 
© 1999-2024 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни