REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Създаване на система за управление, планиране и контрол на поръчките

Повишаването на общата производителност е следствие и на оптимизация в цялостната система за планиране, контрол на изпълнението и управлението на поръчките, основаваща се на предварително установените и зададени времена и норми за изработка на продукт (по групи). Целта на системата е създаване на възможност за мениджърите за целенасочено управление на производствените данни във фирмата, да разпределят натоварването, да контролират и да планират дейността на средствата за производство и персонала.

Подробна информация за РЕФА-услугите, предлагани от екипа на
БИК " Капиталов пазар" ЕООД можете да получите на адрес:
София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 02/ 980 10 90, 981 45 67 (факс)
Е-mail: bic@bia-bg.com

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни