РЕФА Управление и оптимизация на производствените процеси
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Консултантска дейност

БИК "Капиталов пазар" ЕООД, изключителен представител за България на Германска асоциация за организация на труда и за развитие на предприятието-REFA, има удоволствието да Ви предложи услугите на своя консултантски екип. Екипът се състои от обучени по системата на REFA специалисти, които успешно прилагат доказаните методи на асоциацията за организация на фирмата по отношение на вътрешния ред, производството и персонала. Целта в работата на екипа е постигането на видим положителен ефект по отношение на организацията на дейността на фирмата и повишаване на нейната производителност.

Дейността и препоръките на консултантите, както и методите, който те прилагат и внедряват в процеса на своята работа са насочени най-общо в следните аспекти на вътрешната организация и структура на предприятието:

Изложените до тук предложения са с по-общ характер. Те се персонализират в зависимост от спецификата на дейността на фирмата, нейната политика, съществуващата към момента организация и др. Ще се радваме, ако ни позволите да помогнем и на Вашата фирма в изграждането на една ефективна и печеливша организация на производство!

Подробна информация за РЕФА-услугите, предлагани от екипа на
БИК " Капиталов пазар" ЕООД можете да получите на адрес:
София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел.(факс) 02/981-45-67.
Е-mail: bic@bia-bg.com

 
© 1999-2024 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни