REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Корпоративен базов REFA курс се проведе от 9 юни до 11 юли 2008 в Пиринтекс ЕООД - Гоце Делчев

Бизнес Индустрия Капитали, 14 юли 2008

От 9 юни до 11 юли 2008 в гр. Гоце Делчев се проведе корпоративен базов REFA курс, организиран от БИК Капиталов пазар за обучение на 16 специалисти от Пиринтекс ЕООД. Дружеството собственост на Ролман & Партнер Мениджмънт ООД, Германия, произвежда мъжка и дамска конфекция за близо 12 големи чуждестранни фирми със световна известност в текстилния и модния бранш. Продукцията се продава в Германия, Швейцария, Гърция.

Ръководителите на водещи фирми организират корпоративно обучение на своите специалисти по "Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес" по програмата на REFA, Германия, сподели доц. Марин Маринов - един от лекторите на курса.

Базовият REFA курс се организира от изключителните представители на REFA за България - БИК Капиталов пазар ЕООД и Българска стопанска камара (БСК). Целта е успешно завършилите курса да получат сертификат от REFA и да придобият познания и практически умения в областта на фирмения мениджмънт и управлението на трудовите процеси. Обучението се проведе в два модула, като всеки от тях е по 80 учебни часа. Основната цел на курса е възможността за предоставяне на фирмите на методи и начини за увеличаване на производителността и оптимизиране на производствените процеси, както и повишаването на квалификацията на участниците в него. Основните теми, които бяха включени в първия модул на курса, бяха: трудова педагогика и квалификация; организация на ергономичен труд; установяване на производствени данни; структуриране на задачи, АBC анализ; представяне на работни процеси и етапи в тяхната последователност; организация на материалния поток и групова работа. Във втория модул бяха заложени темите: организация в производството; хронометриране на работното време; система за задаване на планови времена; нормиране на времето; показатели при анализ на труда; организация на заплащането; методи за изчисляване на разходите.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни