REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Базов REFA курс завърши в Българска стопанска камара

Бизнес Индустрия Капитали, 24 юни 2008

В Българска стопанска камара (БСК) приключи първия за 2008 година основен квалификационен курс на обучение по системата на REFA-Германия (Асоциация за планиране и организация на труда в предприятията и фирмено развитие) на тема: "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси".

Успешно положиха заключителния изпит и получиха своите REFA-сертификати курсистите от следните предприятия: АК Магнит АД, Елиа АД, Граммер АД, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД и Нитекс 96 АД. Международно-признатият сертификат дава право да бъде извършвана консултантска дейност по методите и системата на REFA.

REFA е създадена още през 1924 година в Германия, нейни представители за България са БСК и БИК Капиталов пазар ЕООД.

 


 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни