REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Базов REFA курс завърши в Българо-германския център

В-к Посредник, 20 март 2006

От 4 февруари до 19 март в Българо-германския център за професионално обучение (БГЦПО) в Плевен се проведе поредният базов REFA курс, организиран от БИК Капитилов пазар.

Все по-често ръководителите на фирми, най-вече с чуждо участие, организират обучение на свои специалисти по "Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес" по програмата на REFA, Германия (бел. авт. - REFA е Асоциация за организация на фирмата и фирменото управление), сподели Лучия Илиева, професор по маркетинг и един от лекторите на курса. Другият лектор беше Пенка Спасова, консултант в Българо-германския център за професионално обучение и председател на управителния съвет на Регионалния център за подпомагане на стопанските предприемачи в Плевен. Базовият REFA курс се организира от изключителния представител на REFA за България - БИК Капиталов пазар ЕООД. Целта е успешно завършилите курса да получат сертификат от REFA и да придобият познания и практически умения в областта на фирмения мениджмънт и управлението на трудовите процеси.

БГЦПО е един от трите центъра в България, в които се провеждат REFA курсове. Обучението се проведе в два модула, като всеки от тях е по 80 учебни часа. Основната цел на курса е възможността за предоставяне на фирмите на методи и начини за увеличаване на производителността и оптимизиране на производствените процеси, както и повишаването на квалификацията на участниците в него.

Основните теми, които бяха включени в първия модул на курса, бяха: трудова педагогика и квалификация; организация на ергономичен труд; установяване на производствени данни; структуриране на задачи, АBC анализ; представяне на работни процеси и етапи в тяхната последователност; организация на материалния поток и групова работа. Във втория модул бяха заложени темите: организация в производството; хронометриране на работното време; система за задаване на планови времена; нормиране на времето; показатели при анализ на труда; организация на заплащането; методи за изчисляване на разходите.

Ваня КЮРЧЕВА


 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни