REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

REFA има място в България и трябва да се налага като система

Немската система е доказала и в България ефективността си за развитието на фирмата като единица, а оттам и на бизнеса като цяло

В-к Посредник, 20 юли 2004, бр. 137

Анастас Сарийски е представител на БИК Капиталов пазар, дружество на Българска стопанска камара и изключителен представител на REFA за България. Г-н Сарийски е в Плевен във връзка с провеждането на втория модул на основен курс по системата REFA.

От вчера, 19 юли, започна обучението по втория модул на поредния основен квалификационен REFA курс на тема "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". Курсът се провежда в Българо-германския център за професионално обучение, като тези базисни курсове за обучение по системата на REFA се провеждат традиционно в центъра в Плевен. БГЦПО е един от трите центъра в България, в които се провеждат REFA курсове. Обучението е в два модула, като всеки от тях е по 80 учебни часа. Основен лектор е Пенка Спасова, консултант в Българо-германския център за професионално обучение, председател на управителния съвет на Регионалния център за подпомагане на стопанските предприемачи в Плевен. Основната цел на курса е възможността за предоставяне на фирмите на методи и начини за увеличаване на производителността и оптимизиране на производствените процеси, както и повишаването на квалификацията на участниците в него.

- Г-н Сарийски, разкажете малко повече за системата REFA и за нейното приложение в България?
- Курсовете от основния курс на REFA се организират у нас от 1992 година, а в Германия - над 80 години. Цялата система REFA (REFA означава Асоциация за организация на фирмата и фирменото управление) води началото си от далечната 1923 година, като името се е запазило до ден-днешен, въпреки че след Втората световна война са поискали от Германия да го промени. Интересна е историята на това искане на съюзниците. Смята се, че REFA като една от системите в Германия за организация на индустриалното производство довежда до сериозно повишаване на производителността в навечерието на войната, а след това - помага за възстановяването на индустриалното производство в Германия - основно в секторите автомобилостроене и машиностроене. Фолксваген е първата, която започва прилагането на системата REFA, за да започнат постепенно използването й във всички сфери на икономиката. Към днешна дата системата се прилага успешно във всички части на света, с изключение на Африка и Северна Америка. Сега сред най-популярните са развити икономики като тези в Китай, Аржентина, Перу, дори Великобритания. В България има вече над 100 обучени по системата REFA в различни сфери. В Плевен това е вторият основен курс, който се провежда по заявка основно на фирма "Палфингер". В страната има обучени кадри и на фирми като "Пиринтекс", "Ботевтекс", "Брилянт" и други.

Във втората част от основния REFA курс се изучават практическите методи, свързани с изчисляването на времената за изработка, установяването на норми и диференциране на заплащането - теми, които са обемни и трудни, но затова пък от курсистите се очаква те да ги усвоят добре и да ги приложат във фирмите, в които работят.
Снимка: Юрий КОНОВ

- Какво представлява всъщност системата REFA и какво я прави по-различна от аналогични системи за обучение на персонала в една фирма?
- REFA има изключителни методи, доказани в практиката повече от 80 години - ясно диференцирани методи за нормиране на труда, за хронометриране на работни операции, за заснемане на времена за организация на работното място, за диференциране на заплащането, за определяне на разходите, за определяне на складово пространство и други. Това са методи, които почиват не само на научни постановки, те са много сериозно доказани и практически. В учебните материали са заложени много практически примери. REFA лекторите - немските и обучените лектори в България, са много опитни. 

- В предварителния разговор казахте, че в България не се преподават втората и третата част от системата REFA. Какво означава това?
- Да, в България все още се провежда обучение само по основния REFA курс. Втората част е "Управление на разходите", а третата е многообхватен и детайлен анализ на производствената дейност на фирмата. Завършилите третата степен получават диплома REFA инженер, която в Германия е със статут на висше образование. На този етап никъде в света, освен в Германия, няма изнесено обучение по останалите две степени. Причините са основно в организацията и в цената, която на този етап е доста висока за България. Но веднага искам да кажа, че ние сме едни от първите, които имат шанса да започне в България обучение и по втория REFA курс. 

- Имат ли, според вас, българските предприятия и фирми интерес да обучават персонала си? Представителите у нас на чужди компании - да, но родните фирми имат ли нагласа за такова нещо?
- За българските нива на бизнес наистина все още има по-особено отношение към обучението на персонала, но с развитието на пазарите на българските фирми, които се отварят все повече за пазарите на Европейския съюз, както и с увеличаването на мащабите на техните фирми като цяло, мога да твърдя, че интересът към обучение по системата REFA нараства и в чисто български компании. Българските сериозни предприемачи все повече осъзнават необходимостта от това, да могат да произвеждат възможно най-бързо с най-малко разходи и с възможно най-добро качество, за да са конкурентни. В този смисъл целта на БИК Капиталов пазар е точно такава - да популяризира системата REFA в България, да предлага обучение на фирмите, като част от тяхното осъвременяване и синхронизацията им с компаниите от Европейския съюз. Става въпрос и за организацията на работа, и за поведението и имиджа им пред техните западноевропейски партньори. За една българска фирма е много важно да може да покаже на своите партньори, че познава системата REFA и е обучавана по нея - това води не само до пряк икономически ефект, това се отразява и на имиджа на фирмата.

- Как са избрани центровете за провеждане на REFA курсовете и обучителите?
- Мястото за провеждане на обучението по основния REFA курс е избрано от партньорите ни - това са трите българо-германски центъра за професионално обучение в България - в Плевен, Стара Загора и Пазарджик. Обучителите за страната са девет, като петима от тях активно провеждат обучения. Тук не мога да не отбележа, че сред тези петима лектори е и Пенка Спасова, консултант от центъра в Плевен. Тя е наш изключително коректен и висококвалифициран партньор. Смятаме, че скоро ще имаме разрешение, а и съдействие от REFA да организираме нов курс за лектори за България. Това отново ще бъде изключение от световната практика на REFA, защото досега извън Германия такъв курс не е правен. Бих искал да допълня, че сертификатите на българските лектори бяха удължени до 2006 година предвид на добрата им работа.

- На 30 юли завършва и вторият модул от обучението в Плевен. Какво ви предстои?
- Следващият курс, който планираме, ще бъде вероятно в Стара Загора и ще се проведе през октомври. Има проявен сериозен интерес от няколко фирми да запишат свои служители за участие в него. Що се отнася до курсистите в Плевен - техните резултати от първия модул, който завърши с изпит, бяха повече от добри - между 85 и 95 точки, което е много висок успех дори за Германия. Сега им предстои наистина тежък изпит, но аз съм убеден, че те ще се справят също толкова добре. 

Разговаря Ваня ПЕТРОВА
 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни