REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Български фирми, служители от които вече успешно са преминали обучение по РЕФА

През последните четиринадесет години, БИК Капиталов пазар ЕООД и Българска стопанска камара, като изключителни представители на РЕФА за България, обучиха над 200 специалисти, работещи в широк спектър отрасли на икономиката.

Сред фирмите, които са обучили REFA специалисти са:

Палфингер Продукционстехник България ЕООД - Червен бряг
   Производство на подемно-транспортни машини

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД - Пловдив
   Производство на електродомакински уреди

Граммер АД - Трудовец
   Производство на столове и седалки

Майр Мелнхоф Никопол АД - Никопол
   Производство на хартия и картон

Фесто-Производство ЕООД - София
   Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация

Солвей Соди АД - Девня
   Производство на химични вещества

Арос Куалити Магнит АД - Годеч
   Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори

Ммоторс АД - Етрополе
   Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори

Елиа АД - София
   Производство на електродомакински уреди и осветители

Огняново К АД - София
   Производство на вар

Нонвотекс АД - София
   Производство на текстилни изделия

Дамяница АД - Дамяница
   Производство на вина от грозде

Пиринтекс ЕООД - Гоце Делчев
   Производство на горно облекло

Пирин-Текс Продакшън ЕООД - Гоце Делчев
   Производство на горно облекло

Торготерм АД - Кюстендил
   Производство на машини с общо предназначение

Фрештекс Апарел Сървисиз България ЕООД - Ихтиман
   Производство на горно облекло

Холдинг Загора ООД - Стара Загора
   Управление на холдингови компании

БТБ България АД - Русе
   Производство на горно облекло

МИМ България АД - Елин Пелин
   Производство на канцеларски и търговски мебели

Брилянт Инвест АД - София
   Търговия на едро с облекло и обувки

Брилянт-Търновград АД - Велико Търново
   Производство на горно облекло

ИДА Интернационал ООД - София
   Ресторанти

АТЕ Пласт ООД - Стара Загора
   Производство на опаковки от пластмаси

Мауер Локинг Систем ООД - Варна
   Производство на строителен и мебелен обков

Арда - Русе Първа частна конфекционна фабрика - Русе
   Производство на горно облекло

Киттнер България ЕООД - Калояново
   Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

ТАЛ Инженеринг ЕООД - София
   Производство на метална дограма за строителството

СЕНТИЛИОН ООД - София
   Производство на електронни модули, системи, комплектни продукти и услуги в областите медицина, космическа и авиационна техника, системи за контрол и видеонаблюдение

ЕТС - Юропиън текстайл кънсълтинг КД - Благоевград
   Производство на горно облекло

Крам Комплекс Груп ЕАД - София
   Консултации по стопанската дейност и управлението

Нитекс 96 АД - Доспат
   Производство на пуловери, жилетки и други машинно или ръчно плетени изделия

Колтек ЕООД - Габрово
   Производство на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси

Аскания Кастинг ЕООД - Етрополе
   Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

Амис ЕООД - Перник
   Търговия

БИК Капиталов пазар ЕООД - София
   Информационни услуги

Българска строителна камара - София
   Браншова организация

Браншова камара по текстил - София
   Браншова организация

Обединена машиностроителна компания АД - Враца
   Производство на обработващи машини

Техтим ВЧ ООД - Русе
   Технологични разработки за управляващи електронни устройства влагани в хладилни камери

Телефонна и телеграфна техника - София
   Комуникационна техника

СФБ Капиталов пазар АД - София
   Информационни услуги

Фесто производство ЕООД - София
   Производство на пневматични и електрически задвижвания. Най-големият производител на магнитни сензори в световен мащаб.

ЕТ "Катя Стойнова" - Велинград
   Производство на маси и столове от масив

ЕТ "Бал Бос - Валентин Балабосов" - Пловдив
   Химическа промишленост. Производство на пластмасови изделия

НБС - Инженеринг ООД - Варна
   Независим строителен надзор

ЕТ Благой Ангелов - Колорадо - Пазарджик
   Производство на мебели и интериорни врати

Джес Е ЕООД - София
   Геолого-проучвателни, екологични, консултански услуги и управление на проекти в областта на проучването и добива на минерални ресурси и въглеводороди.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни