REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Арос Куалити Магнит АД - Годеч

Годеч
ул. Христо Смирненски 21
0729/23 98, 23 96
e-mail: aqmagnit@aqmagnit.com
WEB site:
 

Произвежда трансфорамтори (от 0,04 до 250 kVA), апаратура ниско напрежение-високомощни предпазители и основи за тях

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни