REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Арда - Русе Първа частна конфекционна фабрика - Русе

Русе
Русе 7012
ул. Николаевска 33
тел. 082/224 702, 822340, 822351, 822344, 822183, 822184
e-mail: arda_rousse@elits.rousse.bg
WEB site: http://www.ceebd.co.uk/ceebd/ardaruse.htm
 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни