REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

АТЕ Пласт ООД - Стара Загора

Стара Загора
кв. Индустриален, бл. 14
042/616111, 616112, 600 118, 660 275, 616 123
e-mail: ateltd@stz.orbitel.bg
WEB site: http://ate-bg.com/
 

АТЕ ПЛАСТ ООД е специализирано в производството на фолиа и продукти от полиетилен ниска плътност, високо налягане(LDPE) и висока плътност, ниско налягане (HDPE). Производствената гама започва от 10 см до 12 метра ширина, покривайки нуждите както на селскостопанския сектор, така и на промишлеността и строителството.

Доброто разположение на предприятието - в центъра на България, обширната производствената база - 6 000 кв.м. закрити площи и 15 000 кв.м. спомагателна земя, квалифицирания и млад персонал, дават възможност на фирмата да заема водеща позиция в производството на полимерни фолиа и опаковки и за в бъдеще. Спомагателна роля има и изградената мрежа от собствени складови бази в основните търговски и промишлени центрове на страната : гр. София, гр. Пловдив и гр. Варна, която предстои да бъде разширена в съответствие с нуждите на клиентите.

"Агротрейдинженеринг" ООД, гр. Стара Загора е създадено през 1994 год. и е вписано в търговския регистър на старозагорски окръжен съд с фирмено дело № 2815 и съдебно решение 3689/ 04.11.1994 година.

Дружеството стартира с производството на полиетиленови фолиа до 5.50 метра ширина през 1997 година. Първоначално почти 70 % от продукцията бива ориентирана към пазара на ЕС ( Гърция), както и за страните от Балканския полуостров. Понастоящем е един от утвърдените производители познати много добре, както на българския така и на чуждестранния пазар.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни