REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

ЕТ "Бал Бос - Валентин Балабосов" - Пловдив

Пловдив
ул. Братя Бъкстон 153
тел. 032 694 334, 0886 541 612
e-mail: balbos@abv.bg
WEB site: http://www.balbos.bg/
 

Химическа промишленост. Производство на пластмасови изделия

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни