REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Дамяница АД - Дамяница

Дамяница
с. Дамяница, Област Благоевград, община Сандански
0746/274,268,237,30090, 02/944 9830, 02/9449691
e-mail: info@damianitza.bg
WEB site: http://www.damianitza.bg/
 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни