REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Елиа АД - София

София
ул. Васил Петлешков 14
02/945 46 29, 963 33 24, 963 46 67
e-mail: elia-sofia@eliaplc.com
WEB site: http://www.eliaplc.com
 

Новаторски мениджмънт и дейност, посветена на задоволяването и реализацията на потребностите на клиентите.

Специализиран екип за проектиране, разработка, материално обезпечаване, производство, инсталиране, пуск в експлоатация и поддържане на електрически системи ниско (НН) и средно напрежение (СН) за всяка област като:

Използване на съвременни и усъвършенствани технологии, електроматериали, апаратура и оборудване от водещи в света фирми като Siemens AG, GANZ Instruments Ltd., HORSTMANN GmbH.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни