REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Фесто производство ЕООД - София

София
бул. Христофор Колумб 7
тел. 02 9600712,9600727,9700701,9700770,9625306
e-mail: festo_ps_bg@festo.com
WEB site: http://www.festo.com/
 

"Фесто производство" е една от германските инвестиции в България. Компанията се занимава с производство на магнитни сензори. В българското предприятие на фирмата работят над 520 души, които произвеждат 1100 вида изделия. С удвояването на логистичните площи на завода до май 2014 г. се очаква броят на работните места да нарасне до 900 - 1000.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни