REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Фесто-Производство ЕООД - София

София
бул. Христофор Колумб 9
02/960 07 12, 970 0701, 970 0770, 962 53 06
e-mail: info_bg@festo.com
WEB site: http://www.festo.com/
 

Пневматика

Предлага широка гама от над 18 000 пневматични изделия и арматура в т.ч. пневматични цилиндри от различни типове и изпълнения, електрически, пневматични вентили, пропорционални вентили за налягане и дебит, широк спектър от електропневматични вентилни острови с и без вграден контролер за управление, бързосменни съединители, вакуум техника, средства за подготовка на въздух, датчици, релета и преобразуватели за налягане и др., както и инженерингови услуги по автоматизация в различни области, включващи проектиране, доставка и сервиз на системи за автоматизация на прекъснатите и непрекъснатите процеси в промишлеността на базата на компонентите на фирмата.

First in Motion - Първи в движението - Пневматика от Фесто!
 
Дидактика

Фесто води сериозна и амбициозна политика в областта на обучението – 1,5 % от годишният му оборот се инвестира в курсове за обучение и квалификация. Разработена е философия за обучение и квалификация на персонала – Festo Didaсtiс, за която през 1997 г. са присъдени наградите Human Resource Management Award и Ausbildungs-Oskar за значими постижения в обучението. Предлага комплексна програма от семинари, технически средства за обучение, учебни материали, софтуер, помагала и симулационна техника за професионално обучение. Организира и специализирани семинари по теми на клиента.

Нашето мото е “От практиката – за практиката”

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни