REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Фрештекс Апарел Сървисиз България ЕООД - Ихтиман

Ихтиман
Южна индустриална зона
0608/22779,27965,27975
e-mail: office.popovo@freshtex.com
WEB site: http://www.freshtex.com/
 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни