REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Джес Е ЕООД - София

София
кв. Стрелбище,
ул. Тулча, бл. 112 вх. В
тел.: 088 7852413
 

Геолого-проучвателни, екологични, консултански услуги и управление на проекти в областта на проучването и добива на минерални ресурси и въглеводороди.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни