REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Граммер АД - Трудовец

Трудовец
ул. Цар Освободител 2
0723/07135/215, 68 608, 68622,02/988 5015, 072/368608
e-mail: ivalina.bozadjieva@grammer.com
WEB site: http://www.grammer.com
 

Един от световните лидери в автомобилната индустрия - Grammer AG – компания специализирана в производството на автомобилни седалки, компоненти и системи за автомобилния интериор, възложи проекта по разширението на производството си в България на „Нафтекс Инженеринг” АД. „Нафтекс Инженеринг” беше избрана за Главен изпълнител на проекта „до ключ” за изграждане на фабрика за автомобилни седалки в Трудовец (Ботевградско). Новата фабрика ще бъде част от съществуващата производствено-административна сграда. Фабриката ще бъде на два етажа с обща РЗП 3 900 кв.м, като се предвижда да бъде открита в началото на 2008.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни