REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Мауер Локинг Систем ООД - Варна

Варна
ул. Петко Стайнов 10
052/500 797
e-mail: mauerlocks@triada.bg
WEB site: http://www.mauerlocks-bg.com/
 

МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ООД е водеща българска компания в областта на заключващите системи. Тя е създадена като 100% частна фирма през 1990 г. под името СД "Декаба" в гр. Варна с цел производство и предлагане на пазара на нови продукти с повишена степен на сигурност, ползвайки опита на водещи фирми в Европа. Днес компанията е международен българо-немско-холандски консорциум с производство изцяло базирано в гр.Варна, България.

Постигнатите през годините успехи дават основание за увеличаване потенциала на предприятието. Заедно с развитието на техническото оборудване се отделя и сериозно внимание на подобряването и разширяването на производствения асортимент. Високото качество, добрите технически характеристики и дизайн са определящи черти на изделията на компанията. За последните две години МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ООД е пуснала в продажба седем нови и усъвършенствани продукта, които намират широк интерес както на вътрешния, така и на международния пазар. Продукцията на фирмата е добре приета в страни като Холандия, Белгия, Люксембург, Молдова, Унгария, Англия, Австрия, Русия и много други, като за основно предимство на компанията чуждестранните партньори посочват нейната гъвкавост и бързи срокове на доставка.

В МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС работят над 200 висококвалифицирани специалисти, като компанията има завършен цикъл на производство и разполага със самостоятелни автоматен и пресов участък, участъци за универсална и специална механична обработка, полимерно покритие, леене, монтаж на изделията, което дава възможност за изработка на различни стандартни и нестандартни продукти в големи или ограничени серии.

Основната цел на компанията е създаването на високотехнологични и прецизни продукти, които да отговарят на завишените изисквания за сигурност в последното десетилетие.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни