REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Нонвотекс АД - София

София
ул. Рожен 80
02/838 10 31, 8381039
e-mail: nwt@nonwotex.com
WEB site: http://www.nonwotex.com/
 

Производител на нетъкани технически текстили за строителството, мебелната и шивашката промишленост, индустриални въздушни филтри.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни