REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Огняново К АД - София

София
ул. Данте 1, вх. Б
02/989 65 78; 989 53 31, 034/44 63 80
e-mail: office@plena-bg.com
WEB site: http://www.plena-bg.com/
 

"Плена България" е дъщерна фирма на Plena Holding - международна компания, която оперира на пазарите на три континента – Европа, Африка и Азия и е собственик на 16 завода. Холдингът е с дългогодишна традиция в областта на производството на строителни материали.

Наред с варовото производство, сред по-интересните инвестиционни обекти на Plena Holding са: Итонг АД, Мюнхен (до 1998 г.), който под ръководството на Plena достига годишен оборот на продажбите от над 1 млрд. DM, Далмация Цимент (Хърватска) - един от най-големите циментови заводи в бивша СФР Югославия, заводи за автоклавен клетъчен бетон в Швеция, Египет, Гърция и др.

Фирмата предлага и комплектно оборудване за производство на газобетон.

В дейността на Plena Holding малки и големи фирми се преплитат, за да образуват един мощен и динамичен комплекс, благодарение на който компанията присъства успешно на световния пазар.

"Плена България" оперира на българския пазар чрез своята дъщерна фирма "Огняново-К" АД

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни