REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Палфингер Продукционстехник България ЕООД - Червен бряг

Червен бряг
комплекс Бета
0659/99111, 99199, 99106
 

Основна дейност на фирмата е разработка, конструиране, производство и търговия на:

Основен продукт е кран с чупещо рамо, монтиран върху камион, като от този сегмент се предлагат близо 150 модела. Предприятието развива новаторски решения за продукти с приложение в железниците, за инспекция на мостове и в областта на рециклирането. Кранове за селското и горското стопанство както и за отдалечени пътища затварят пакета от продукти.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни