REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Солвей Соди АД - Девня

Девня
Промишлена зона
0519/95000,95263
e-mail: ivan.botchukov@solvay.com
WEB site: http://www.solvay.com/services/locations/0,7119,795-2-0,00.htm
 

Инвестиционната програма на "Солвей Соди" за 2008 г. е на стойност 100 млн. лв. По думите й основната част от средствата ще бъдат изразходвани за изграждащата се в момента нова производствена линия за тежка сода. Тя трябва да увеличи производствения капацитет на девненското предприятие с 25%. Така вместо досегашните 1.2 млн. т "Солвей Соди" ще произвежда по 1.5 млн. т годишно калцинирана сода. Новото съоръжение ще бъде с капацитет 400 хил. т годишно. Това е третата подобна инсталация в завода. До края на 2008 г. предстои да бъде завършен и да бъде пуснат в експлоатация най-мащабният проект на компанията. Той е за изграждането на нов котел в ТЕЦ "Девен". Общата инвестиция е 140 млн. лв., като тя беше реализирана за две години.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни