REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Холдинг Загора ООД - Стара Загора

Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий 23
042/600603, 600023,620382
e-mail: hihmkt@hgzagora.com
WEB site: http://www.hgzagora.com/
 

“ХОЛДИНГ ЗАГОРА” ООД, Стара Загора е холдингова структура притежаваща мажоритарни дялове или цялата собственост в най-значимите и структуроопределящи предприятия от икономиката на община Стара Загора.

Ние предлагаме комплексна машиностроителна услуга на нашите клиенти: от отливките и изковките, през механичната обработка стигайки до завършени машини и технологични линии. „Прогрес” АД, „Пресков” АД, „Хранинвест-ХМК” АД и „Завод за каучукови уплътнители” АД са машиностроителните предприятия от общата структура на „Холдинг Загора”. Можем да произведем машини, детайли и възли по Ваша документация и съгласно Вашите конкретни изисквания. В нашия екип работят над 50 квалифицирани инженери – конструктори, технолози и програмисти.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни