REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

REFA-Методология

REFA-Методологията включва традиционното базово знание на REFA, което непрекъснато се осъв-ременява. Основните методи акцентират върху оптимизация на работните процеси, и установяване и анализ на производствените данни. Индивидуалните REFA-методи могат да бъдат използвани както като отделни инструменти, така и да бъдат разглеждани като части от взаимо-допълваща се система. Правилното използване на REFA-методологията дава възможност да бъде приложен систематичен и всеобхватен подход, който позволява анализ и оптимизация на цялата верига за създаване на стойност в предприятието.

REFA-Методологията е неутрална по отношение на данъчната политика. Преди да бъде публикуван, съдържанието на всеки метод се съгласува и одобрява от Конфедерацията на германските работо-дателски асоциации (BDA) и Конфедерацията на синдикатите в Германия (DGB).

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни