REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

REFA-International

С помощта на REFA-International, организацията предлага специализирани курсове и консултантски услуги по цял свят. Услуги „без граници“ се извършват посредством сертифицирани местни партньори или директно от централата на REFA в Германия. Благодарение на широката си международна мрежа, REFA е в състояние всеобхватно да локализира и дефинира проблемните области в компаниите на своите клиенти и да предложи адекватни решения, съобразени с условията в конкретната държава или регион.

Компании и организации от всички браншове и бизнес сектори формират интернационалната клиент-ска мрежа на REFA. Тяхната цел е да прилагат едни и същи методи в световен мащаб, за да се възползват пълноценно от трансграничния обмен на ноу-хау и опита на своите международни експерти, защото те говорят на “един общ език“.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни