REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Oсновен квалификационен REFA курс се проведе от 8 септември до 24 октомври 2014 в гр. Гоце Делчев

От 8 септември до 24 октомври 2014 година в гр. Гоце Делчев се проведе основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 11 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Обучението се проведе в учебните помещения на Пирин-Текс ЕООД. Дружеството собственост на Ролман & Партнер Фешън Мениджмънт ООД, Германия, едно от най-динамично развиващите се шивашки предприятия в България и е специализирано в производството на висококачествена мъжка и дамска конфекция за 12 големи чуждестранни фирми със световна известност в текстилния и модния бранш. Продукцията се реализира в Германия, Швейцария, Гърция.

В рамките на обучението взеха участие и служители на едно от водещите предприятия за дамско облекло БТБ България АД – гр. Русе и на СЕНТИЛИОН ООД - иновативна фирма за производство на електронни модули, системи, комплектни продукти и услуги в областта на медицинската, визуалната и индустриалната електроника.

Базовият REFA курс се организира от официалните и изключителни представители на REFA за България - БИК Капиталов пазар ЕООД и Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес. Целта е успешно завършилите курса да повишат своята квалификация и да придобият познания и практически умения в областта на фирменото управление и организацията и оптимизацията на работните процеси. Обучението се проведе в два модула, като всеки от тях е по 80 учебни часа. В рамките на обучението се представят методи и начини за увеличаване на производителността и оптимизиране на производствените процеси.

Основните теми, които бяха включени на курса са: систематичен подход; организация на работни места; хронометриране на работно и разпръснато време; системи за задаване на планови времена; степен на производителност; представяне на работни процеси и етапи в тяхната последователност; структуриране на задачи, АBC анализ; организация и диференциране на заплащането; методи за изчисляване на разходите; организация на ергономичен труд; организация на материалния поток; групова работа и др.

Всички участници успешно положиха заключителен изпит и получиха своите международно признати REFA-сертификати.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни