РЕФА Управление и оптимизация на производствените процеси
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Защита на авторските права на REFA Bundesverbend e. V.

Удостоверително писмо от REFA Bundesverband e. V.

Поради зачестилите случаи на предлагани REFA-обучения и REFA-консултации от лица и организации, които нямат правото и необходимата квалификация за това, Ви информираме следното:

1. Българска стопанска камара (БСК) и БИК Капиталов пазар ЕООД (БИК) са единствените организации, които представляват REFA Bundesverband e. V. на територията на Република България.

2. Обученията по програмата на REFA в България могат да бъдат провеждани единствено от лектори, които имат изрично одобрение от REFA Bundesverband e. V, неразделна част от лицензионния договор на REFA с БСК/БИК.

3. Единствено участниците, успешно завършили обученията по програмата и методиката на REFA, организирани от БСК и БИК, получават оригинален международно признат сертификат от REFA Bundesverband e. V.

Всеки случай на констатирани нарушения ще бъде разглеждан като проява на грубо неуважение към REFA Bundesverband, БСК и БИК, и като нарушаване на авторските им права.

Запазваме си правото да предприемем всички законни действия и процедури за защита на своите права и интереси.

Удостоверително писмо от REFA Bundesverband e. V.

 
© 1999-2024 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни