REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

REFA-курс 29.06-31.07.2015 - София

От 29 юни до 31 юли 2015 година, в град София се проведе основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД. В курса взеха участие 7 специалиста, представители на Граммер АД, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД и Спиди АД. Всички участници положиха успешно заключителния изпит и получиха своите международнопризнати REFA-Сертификати.

Обучението се проведе в Центъра за международни срещи "Хелмут Бьоме", намиращ се на територията на ТУ - София.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни