REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Приключи третият за годината основен квалификационен REFA-курс

На 12 ноември 2015 година се проведе заключителния изпит на третия за годината основен квалификационен REFA-курс, за обучение на специалисти, по оптимизация на работни системи и процеси, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД.

В обучението взеха участие представители на Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД, Палфингер Продукционстехник България ЕООД, АК Магнит АД, СЕ Борднетце - България ЕООД, Вила България, КФК АД, Габинвест ЕООД и ПС Груп АД.

Всички участници положиха успешно изпита и получиха своите международни REFA-сертификати.

Информация за проведения REFA курс е публикувана и в специализираното сипсание на REFA-Германия
 

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни