REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Основен квалификационен REFA-курс в Палфингер Продукционстехник България ЕООД

От 15-ти януари до 14-ти февруари 2018 година в Палфингер Продукционстехник България ЕООД, гр. Червен Бряг, се проведе основен квалификационен REFA-курс, за обучение на специалисти, по оптимизация на работни системи и процеси, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД.

В курсът взеха участие осем служители на предприятието. Всички участници положиха успешно изпита и получиха своите международни REFA-сертификати.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни