REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Обучение за преподаватели по методиката на REFA (Германия)

Успешно приключи организирания от Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД курс за обучение на 7 преподаватели по методиката на REFA (Германия). Обучението се проведе в периода 29.07-17.09.2019 г., в Центъра за международни срещи "Хелмут Бьоме", към Техническия университет - София. Обучението се проведе от г-н Клаус Гронбах, ръководител на квалификационната програма на REFA за обучение на лектори и консултант по организация и оптимизация на работни системи и процеси в индустриалното производство и услугите.

В хода на обучението, курсистите участваха в семинари на тема „Преподаване и учене“ и „Практическо приложение“, както и дидактически семинар за основния квалификационен REFA-курс. Всички участници разработиха и представиха писмена квалификационна работа и успешно положиха заключителния изпит.

Лекторите получиха международнопризнат REFA-сертификат и придобиват правото да провеждат базисни обучения по "Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес" по програмата на REFA 2.0 на територията на България.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни