REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

В София се проведе основен квалификационен REFA-курс по организация и оптимизация на работните системи и процеси

В периода 10 май 2021 – 11 юни 2021 г., на територията на Центъра за международни срещи „Хелмут Бьоме“ към Технически университет – София се проведе основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси.

Всички участници положиха успешно заключителния изпит и получиха своите REFA-сертификати. В обучението взеха участие представители на: Палфингер Продукционстехник България ЕООД, Бадер България КД, Завод за оптика АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД, Граммер АД, Монбат АД, Илинден ЕООД и Старт АД. Международно-признатият сертификат дава право да бъде извършвана консултантска дейност по методите и системата на REFA.

*БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни