РЕФА Управление и оптимизация на производствените процеси
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Мисия на REFA

REFA е водеща германска организация в областта на проучването на работни системи и процеси, организация в производството и корпоративното развитие. От своето основаване през 1924 година, асоциацията създава и разпространява Ноу-Хау: чрез специализирано следдипломно обучение, а в последните няколко години все повече и посредством консултиране и асистиращо съдействие. Със своите постоянно развиващи се ключови компетенции, REFA допринася за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, както и за подобряване на условията на труд на работниците и служителите в предприятията.

 
© 1999-2024 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни