REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

В София завърши oсновен квалификационен REFA-курс

На 04 ноември 2022 година, в град София успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 10 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Успешно положиха заключителния изпит и получиха своите REFA-сертификати курсистите от следните предприятия:"Планзее МВ" ЕООД, "Палфингер Продукционтехник България ЕООД, Елика Ярд ЕООД, Елика Процесинг ЕООД, Бизнес едн Технолоджи Иновейшънс ЕООД, СЕ Борднетце България ЕООД, ВЕГМАНН аутомотив България ЕООД и Алианс Принт ЕООД,. Международно-признатият сертификат дава право да бъде извършвана консултантска дейност по методите и системата на REFA.

*БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни