REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Успешно в гр. София завърши Част 2 "Управление на производствени данни" от провеждания основен квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". Курсистите придобиха знания и умения в областите на изследване на работните процеси и фирмената организация с акцент върху управление на производството, нормиране на труда, използването на информация, определянето на изисквания и принципите на възнаграждение. Участваха 14 курсисти - специалисти от 6 водещи български фирми: Пентакс Медикъл България ЕООД, МД Електроник ЕООД, Планзее МВ ЕООД, Евро Геймс Технолоджи ООД, Хоризонт - Иванов ЕООД и Амер Спортс България ЕООД. Успешно издържалите заключителните изпити получават международно признат REFA-сертификат. Следващия курс по РЕФА ще започне на 29 октомври 2023 г. За повече информация за обучението и записвания - на адрес www.refa.bia-bg.com.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни