REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Професионалното обучение и консултирането са от съществено значение за развитието и постигането на успех в съвременния глобален и динамичен бизнес. През последните 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД пое задължението и отговорността да представлява РЕФА-Германия в областта на професионалното обучение и консултиране в България. С проведените през този период повече от 30 базови курсове и обучени над 350 специалисти, имаме оправданото самочувствие и опит, че дадох значим отпечатък за успешното развитие на съвременната българска индустрия. Обученията бяха проведени от лицензирани преподаватели на РЕФА в различни градове в страната (София, Стара Загора, Плевен, Гоце Делчев, Червен бряг, Пловдив, Ямбол и Пазарджик), което позволи на много специалисти от различни региони и от различни бизнеси, да вземат участие в обученията и да се възползват от полезните знания и придобитите практически умения.

Федералния съюз – REFA (Сдружение за организация на труда и за развитие на предприятието - Германия) е световноизвестен и признат лидер, специализиран в управлението на процеси и повишаването на работната продуктивност, като разработва иновативни методи и инструменти, които помагат на фирмите да постигнат по-голяма ефективност и успех в работата си. REFA е сред най-големите частни образователни и преквалификационни институции в Европа в областта на проучването на работните процеси и организацията на производството. REFA се концентрира върху цялата верига за създаване на стойност в дадено производствено предприятие. Така методологията на REFA се занимава със всички области на: Промишлен инженеринг; Управлението на работното време; Системите за трудово заплащане; Планирането и управлението; Системите за управление на качеството; Логистиката (маркетинг, производство и доставки), Калкулацията на разходите; Икономическата и техническа обработка на данните и тяхното управление; Развитие на персонала и производствената организация и т.н. Съвместната работа на БИК с РЕФА позволи на българските специалисти и производствените предприятия да се възползват от тези ценни знания изведени от практиката на водещите компании в Европа, като ги приложат в своите сфери на дейност. REFA-обученията, предлагани от БИК в България, обхващат широк спектър от теми и познания, които предоставят конкретни знания и умения и могат да бъдат незабавно приложени в работата. Информативни и практически ориентирани, те се насочват към потребностите и предизвикателствата на съвременната бизнес среда. Основа цел на всяко обучение е: представяне на методи и начини за оптимизиране ефективността на фирменото управление; повишаване на квалификацията на участващите в курса; получаване на знания за самостоятелно проектиране и оптимизиране на работните процеси; усъвършенстване на уменията за ръководство и организиране на работни групи. Огромно предимство и полза за всеки участник в обученията е придобиването на познания за: начините за нормиране на работното време; подходите за изготвяне на документация за определяне на изискванията към работниците и тяхната мотивация; организация на работното място – антропометрия и работни средства; методите за диференциране и организация на заплащането; методите за изчисляване на разходите. Директната полза за предприятието е възможността да получат обучени екипи от завършили обучението, които практически да спомогнат за:

постигане ефективна и ефикасна организация на производствения процес; постигане на ергономично и ефикасно формиране на труда; обективно и точно нормиране на труда; системна разработка и внедряване на нови трудови структури, като напр. работа в групи и др. С по-подробни детайли за самото обучение за проучване на възможностите и условията да се присъедините за изграждането на по-продуктивна и успешна бизнес среда можете да се запознаете на адрес: http://www.refa.bia-bg.com/index.php. Предстоящото обучение, за което все още могат да се запишат кандидати за участие ще се проведе в София от 30 октомври до 29 ноември 2023 година и е отлична възможност за българските предприемачи, експерти и специалисти да разширят познанията и практическите си умения, свързани с РЕФА и процесния подход. БИК Капиталов пазар ЕООД предлага и професионално консултиране, свързано с методите и инструментите на РЕФА. Екипът от експерти предоставя качествени консултации и подкрепа на фирми, които искат да внедрят продуктивния подход и да подобрят своята работа.

Персонализираните консултации се фокусират върху нуждите на всяка организация, помагайки им да постигнат оптимални резултати и успешно развитие. За тези 20 години БИК и РЕФА се превърнаха в стожер в областта на професионалното обучение и консултиране в България. Със своите обучения, консултации и сътрудничество с РЕФА, БИК подпомага бизнес средата в стремежа й към повишаване на ефективността и постигането на оптимални резултати. Специални благодарности към целия екип от лицензирани преподаватели, които продължават да правят възможно това обучение за България: проф. Марин Маринов, Мариян Терзийски, Дамян Станев, Антон Петров и всички онези, което дадоха своя принос през годините: Лучия Илиева, Пенка Спасова, инж. Христо Дюлгеров, А тези, които избраха, довериха се и възложиха на БИК Капиталов пазар ЕООД тази отговорна дейност са хора, които спечелиха завинаги нашата признателност: инж. Тошо Киров и разбира се, тогавашния Председател на Българска стопанска камара – Божидар Данев.

Благодарим ви и продължаваме напред!

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни