REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Базов REFA курс

Курсовете се организират от БИК Капиталов пазар ЕООД (дъщерно дружество на Българската стопанска камара /БСК/). Темата на курса е "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси".

Проведените от 1999 до момента курсове преминаха изключително успешно, като отзивите на всички участници бяха изцяло положителни.

Курсовете се ръководят от висококвалифицирани и сертифицирани лектори и преподаватели от REFA /Асоциация за организация на труда и предприятията и фирмено управление/. Подобни курсове се организират с голям успех в Германия от 50 години насам.

Всеки курс е едномесечен, но за удобство на фирмите е разделен на два модула по две седмици в рамките на два съседни месеца.

Всеки модул се състои от 80 учебни часа, /8 уч. часа на ден, от понеделник до петък; 1 уч. час = 45 мин./.

Програмата на курса е, както следва:

Първи модул: “Организация на работни системи и процеси”

Втори модул: »Управление на производствени данни”

Цели на курсовете

Познанията, които участникът в курса придобива са практически и фундаментални за управление на фирмата и трудовите процеси. Те водят до следните положителни страни:

Полза за участника в курса

Полза за фирмата

Области на приложение

Наличието на обучени кадри по системата на REFA дава предимства на фирмите в днешните условия на преход към пазарна икономика и може да се използува като референции пред германските им партньори .

Курсът е подходящ за ръководни кадри и водещи специалисти в областта на организацията и управлението на фирмата от всички сфери на икономиката. Кандидатите за участие трябва да притежават диплом за завършено висше образование.

Курсът за обучение приключва със заключителни изпити. Успешно издържалите тези изпити получават REFA-сертификат. Участниците ще получат по един комплект оригинални учебни материали на REFA, преведени на български език, с общ обем от 800 стр. / по 400 стр. за всеки модул/, които биха могли да използуват по време на курса, изпитите и по-късно в работата си.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни