REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

ЕТ "Катя Стойнова" - Велинград

Велинград
кв. "Индустриален"
ул. "Георги Кирков"
тел. 0888 282400, 0889523943, 0888991490
e-mail: kasto66@abv.bg
WEB site: http://www.stolove-masi.com/
 

Производство на маси и столове от масив

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни