REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

НБС - Инженеринг ООД - Варна

Варна
ул.''Кирил Шиваров'' №1а-партер
тел. 052 634 345, 0889 529 997
e-mail: nbs.supervision@gmail.com
WEB site: http://www.nbs-bg.com/
 

Строителен надзор е основна част от дейността на компанията НБС-Инженеринг, която включва ново строителство, преустройство и ремонтни дейности в строителството. Друга дейност на компанията е строителството до ключ и поддръжката на сгради. Дейността на компанията се основава върху детайлното познаване на методите и технологиите в строителството, което позволява предоставянето на клиентите на качествено извършени строителни дейности, улеснена поддръжка, които са съпроводени с минимални рискове и ниски разходи. Компанията е признат експерт в консервирането на исторически сгради и паметници на културата.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни