REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Торготерм АД - Кюстендил

Кюстендил
ул. Овощарска 1
тел. 078/528 195, 550 935, 523 511
факс 078/550 943
e-mail: office@torgoterm-bg.com
WEB site: http://www.torgoterm-bg.com/
 

Създаване на Торготерм АД

Основни дейности на фирмата

1. Проектиране, производство, търговия и сервиз на професионално кухненско оборудване предназначено за заведенията за обществено хранене, ресторанти, барове, столове, заведения за бързо хранене и други съсредоточено в три направления:

2. Проектиране, производство и търговия с изделия от метал за електротехнически приложения съсредоточено главно в:

Технологичен процес на фирмата

Технологичният процес на фирмата започва с проектирането на изделията от отдел "Конструктивен". Дружеството притежава два продукта за автоматизирано проектиране "Euclid 3" и "Solid Works" за проектиране и развойна дейност на нови и съществуващи продукти.

Снабдяването е следващата стъпка в технологичния процес свързана с доставката на материали и окомплектовка. За основните материали от неръждаема стомана фирмата има сключени договори за директна доставка.

Разкроечно-пресовите операции се извършват с високо технологични листообработващи машини:

Следващи звена в технологичният процес са:

а) Заваряване в следните видове:

б) Финишна обработка – извършва се с ръчни електрически машини за шлайфане и полиране снабдени с консумативи от водещи европейски фирми в тази област.

в) Монтаж и опаковка на изделията. Извършват се в обособени звена в зависимост от приложението на изделията и материалите от които са изработени.

Фирмата разполага с високотехнологична линия за прахово боядисване на метални изделия, детайли и възли и изцяло е съобразена с европейските норми и изисквания за прахово боядисване на изделията.

Предизвикателства пред развитието на фирмата

Постигането на тези предизвикателства ще се осъществи главно чрез:

Приложение на REFA в Торготерм АД

Фирмата от една година работи по проект за реинженеринг на бизнес процесите. В тази връзка, започнахме изследване за намиране на "тесните" места в производството и разработваме планиране по "тясно" място. Провеждаме хронометражи с цел определяне времената за пренастройка на отделните операции.

Предвиждат се, в бъдеще през следващата година, провеждане на поредица хронометражи и мултимоментни заснемания, с цел да се прецизира базата данни за трудоемкостта на изделията и тяхната себестойност. За сега се справяме със собствени сили. Не е изключено в бъдеще да се наложи обучаването на още специалисти в тази област.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни