REFA Bulgaria Professional Training
 
 
Българска стопанска камара и БИК Капиталов пазар ЕООД са официални представители на REFA за България от 1999 г.

Покана за участие в REFA-курс

Българската стопанска камара /БСК/ има удоволствието да Ви уведоми, че набира участници за основен квалификационeн REFA-курс на тема:"Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"

Условията за участие в курса са посочени по-долу.

Заявка за участие в курса можете да попълните on-line.

Тема "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"
Дати: Курсът се провежда в два модула в гр. София.

Модул 1. Организация на работни системи и процеси
30.10 - 10.11.2023 г.
Модул 2. Управление на производствени данни
20.11 - 29.11.2023 г.

Всеки модул се състои от 80 учебни часа (8 учебни часа на ден по 45 минути)

Място на провеждане Център за международни срещи "Хелмут Бьоме", гр. София
Организатори БИК "Капиталов пазар" ЕООД (дъщерно дружество на БСК)
Лектори Висококвалифицирани и сертифицирани лектори и преподаватели от REFA /Германската асоциация за организация на труда и предприятията и фирмено развитие/.
Материали Пълен комплект оригинални учебни материали на REFA, преведени на български език, с общ обем от около 800 страници.
Сертификат Успешно издържалите заключителните изпити получават международно признат REFA-сертификат.
Цена Цената за един участник е 2100 лева, без включен ДДС.
Храна и нощувка За сметка на участниците

Поради ограничения брой на местата и проявения предварителен интерес, записванията ще стават по реда на постъпване на заявките.

За допълнителна информация се обръщайте към нас на адрес:
София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 02/980 10 90, 0888 92 41 85, факс 981-45-67.

 
© 1999-2023 БИК Капиталов пазар ЕООД със съдействието на REFA Bundesverband e.V.
България, София 1527, ул. Чаталджа 76, ет. 1, тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail: bic@bia-bg.com
Общи условия за достъп до услугите, Политика за поверителност и защита на личните данни